Styrelse

Ordförande

Maj-Britt Jonsson

ordforande@hallsbergsbk.se

Vice ordförande

Ronja Åstrand

viceordforande@hallsbergsbk.se


Sekreterare

Anna-Carin Andersson

sekreterare@hallsbergsbk.se

Kassör

Linda Holm

kassor@hallsbergsbk.se


Ledamot

Ulrika Erhardsson


Suppleanter

Caroline Jonsson
Susanne ErlandssonRevisorer 1 år

Chatrine Angerstjärna

Anki Wallberg

suppleanter:

Mia Salsjö

Linda Bexar Arvill

Valberedningen

mail: valberedningen@hallsbergsbk.se

Chistina Carlestav (sammankallande)
Asta Egerlind
Anette Stjernqvist

Styrelsemöten 2024
                                   

21 februari               Protokoll
20 mars                   Protokoll
24 april                    Protokoll
23 maj                     Protokoll
27 juni
21 augusti
18 september
23 oktober
20 november